• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE KUSATSU

AEON STYLE KUSATSU

300 Shinhamacho, Kusatsu-shi, Shiga, 525-0067 Japan

Tầng 1 Phòng ăn uống: 7:00 - 23:00
Khoa 2F-3F: 9:00 - 22:00
Cửa hàng đặc sản Mall: 10:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí