• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE FURUKAWABASHI EKIMAE

AEON STYLE FURUKAWABASHI EKIMAE

41-2 Suehirocho, Kadoma-shi, Osaka, 571-0030 Japan

Quản lý trực tiếp 1F: 8:00 - 23:00
Quản lý trực tiếp 2F・3F: 9:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế