• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE MINOO

AEON STYLE MINOO

1-15-30 Nishijuku, Minoo-shi, Osaka, 562-0034 Japan

Tầng 1: 8:00 - 23:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí