คูปอง

More

Stores Near You

No data

Search by Prefecture

หัวข้อ

บริการ

tax-free

Tax Free

Consumption tax is exempted.
หลังจากชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณานำพาสปอร์ต ใบเสร็จรับเงิน พร้อมสินค้าที่ซื้อมาที่เคาน์เตอร์ให้บริการ (อิออนสโตร์) ซึ่งเวลาทำการและเวลาให้บริการการยกเว้นภาษีอาจจะแตกต่างกันไป

Get inside

Multilingual

Multilingual

Provides interpreting service on smartphone or tablet of service staff.
*Supports 10 languages including English, Chinese, Korean, etc.

Get inside

Free-WiFi

Free WiFi

You can use free Wi-Fi at many our stores.

Alipay / WeChat Pay

Alipay / WeChat Pay

You can choose from a variety of payment methods, such as Alipay, WeChat Pay, etc.