• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE LAKE TOWN

AEON STYLE LAKE TOWN

3-1-1 Lake Town, Koshigaya-shi, Saitama, 343-0828 Japan

Quản lý trực tiếp 1F: 7h00 - 23h00
Quản lý trực tiếp 2F・3F: 9:00 - 22:00
Khu vực cửa hàng đặc sản 「MORI」: 10:00 - 21:00
Khu vực cửa hàng đặc sản 「KAZE」: 10:00 - 21:00
Cửa hàng LAKETOWN: 10:00 - 20:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí