Cửa hàng gần bạn

Đang tìm kiếm...

Cửa hàng nổi tiếng

Dịch vụ

Miễn thuế

Miễn thuế

Consumption tax is exempted.
Please finish payment and bring your passport, receipts and purchased goods to the Service Counter ( AEON store ).
Business hours and service hours of taxexemption may differ.

hơn

Đa ngôn ngữ

Đa ngôn ngữ

Cung cấp dịch vụ phiên dịch trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của nhân viên dịch vụ.
* Hỗ trợ 10 ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.

hơn

Wifi miễn phí

Wifi miễn phí

Bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí tại nhiều cửa hàng của chúng tôi.

Alipay / WeChat Pay

Alipay / WeChat Pay

Bạn có thể chọn từ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, chẳng hạn như Alipay, WeChat Pay, v.v.