• MALL

AEON MALL MAKUHARI SHIN-TOSHIN

AEON MALL MAKUHARI SHIN-TOSHIN

1-1 Toyosuna, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8535 Japan

AEON Mall specialty stores 10:00~22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí