• SHOPPING CENTER

AEON STYLE TSU MINAMI

AEON STYLE TSU MINAMI

145 Takajayakomoricho, Tsu-shi, Mie, 514-0817 Japan

AEON 1F : 9:00-22:00
AEON 2F : 10:00-21:00
AEON 3F : 10:00-21:00
AEON MALL : 10:00-21:00

Tax free

Free Wi-Fi