• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON OI

AEON OI

1-2-1 Fujimino, Fujimino-shi, Saitama, 356-0050 Japan

Tầng 1 Ăn uống: 7h00 - 22h00
Tầng 2・3F: 9:00 - 22:00
Tòa nhà phụ - AEONBIKE: 9:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế