• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON KAWAGUCHI MAEKAWA

AEON KAWAGUCHI MAEKAWA

1-1-11 Maekawa, Kawaguchi-shi, Saitama, 333-0842 Japan

Tầng 1 Quản lý trực tiếp Đồ ăn: 8:00 - 23:00
Tầng 1-3: 9:00 - 22:00
Khu vực cửa hàng đặc sản: 10:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí