• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON YONO

AEON YONO

5-2-9 Honmachinishi, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 338-0004 Japan

Tầng 1 Phòng ăn uống: 7:00 - 23:00
Tầng 1-3: 9:00 - 22:00
Khu vực cửa hàng đặc sản AEON: 10:00 - 21:00
Khu vực nhà hàng: 11:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế