• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE TAKASAKI

AEON STYLE TAKASAKI

1400 Munadakamachi, Takasaki-shi, Gunma, 370-3521 Japan

Tầng 1 Phòng ăn uống: 8:00 - 23:00
Tầng 1 Cửa hàng khác: 9:00 - 23:00
Tầng 2・3F: 9:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế