• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON ICHIKAWA MYODEN

AEON ICHIKAWA MYODEN

5-3-1 Myoden, Ichikawa-shi, Chiba, 272-0111 Japan

Tầng 1 Thực phẩm & H&BC: 8:00 - 23:00
Tầng 2・3F: 9:00 - 22:00
Toàn bộ tòa nhà: 9:00 - 23:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế