• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE KAMATORI

AEON STYLE KAMATORI

3-16-1 Oyumino, Midori-ku, Chiba-shi, Chiba, 266-0031 Japan

Khu ẩm thực 1F: 8h00 - 23h00
Tầng 1-4: 9:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí