• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON NOA

AEON NOA

36-1 Nakane, Noda-shi, Chiba, 278-0031 Japan

Tầng 1 Ăn uống: 8:00 - 23:00
Tầng 1-3: 9:00 - 22:00
Khu nhà hàng 1F: 11:00 - 21:00
Khu vực cửa hàng đặc sản: 9:00 - 21:00
Rạp chiếu phim 3F: 10:00 - 18:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí