• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON MINAMI GYOTOKU

AEON MINAMI GYOTOKU

2-20-25 Minamigyotoku, Ichikawa-shi, Chiba, 272-0138 Japan

B1F: 7h00 - 22h00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế