• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON NISHI ARAI

AEON NISHI ARAI

3-32-7 Umeshima, Adachi-ku, Tokyo, 121-0816 Japan

Tầng 1: 8:00 - 23:00
2・3F: 9:00 - 22:00
Cửa hàng đặc sản 4F: 10:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế