• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE HIMONYA

AEON STYLE HIMONYA

4-1-1 Himonya, Meguro-ku, Tokyo, 152-0003 Japan

Tầng 1-7: 9:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí