• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE SHIN-YURIGAOKA

AEON STYLE SHIN-YURIGAOKA

1-19 Kamiasao, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 215-0021 Japan

Tầng 1: 7:00 - 23:00
Tầng 2-5: 9:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế