• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON MUIKAMACHI

AEON MUIKAMACHI

3100 Yokawa, Minami uonuma-shi, Niigata, 949-6681 Japan

Tầng 1 Ăn uống: 7h00 - 23h00
Tầng 1 Cửa hàng khác & Tầng 2: 9:00 - 22:00
Cửa hàng đặc sản: 9:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế