• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE LOVELA BANDAI

AEON STYLE LOVELA BANDAI

1-5-1 Bandai, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-0088 Japan

B1F: 10:00 - 23:00
Khu cửa hàng đặc sản SC: 10:00 - 20:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí