• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE KAHOKU

AEON STYLE KAHOKU

Ta 25 Uchihisumi, Kahoku-shi, Ishikawa, 929-1198 Japan

Tầng 1 Phòng ăn uống: 7:00 - 23:00
Tầng 1 Cửa hàng khác: 9:00 - 23:00
Tầng 2: 9:00 - 22:00
Khu vực AEON Mall specialty stores: 10:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí