• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE SHIN KOMATSU

AEON STYLE SHIN KOMATSU

315 Seirokumachi, Komatsu-shi, Ishikawa, 923-8565 Japan

Tầng 1: 8:00 - 23:00
Tầng 2・3F: 9:00 - 22:00
Cửa hàng đặc sản: 10:00 - 21:00
Rạp chiếu phim AEON: 9:00 - 24:00
Hành lang ẩm thực Komatsu: 10:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế