• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE KYOTO GOJO

AEON STYLE KYOTO GOJO

25-1 Saiin Oiwake-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 615-0035 Japan

AEON STYLE 1F: 8:00 - 23:00
AEON STYLE 2F: 9:00 - 22:00
AEON MALL KYOTO GOJO: 10:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí