• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON GOJO

AEON GOJO

2-150 Imai, Gojo-shi, Nara, 637-0004 Japan

Tầng 1 Ăn uống: 7h00 - 21h00
Tầng 1 Khác: 9:00 - 21:00
Tầng 2: 9:00 - 20:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế