• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE SAKAI TEPPOCHO

AEON STYLE SAKAI TEPPOCHO

1-1 Teppocho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka, 590-0905 Japan

AEON trực tiếp quản lý tầng 1 09:00-22:00
AEON tầng 2 09:00-21:30
AEON trực tiếp quản lý tầng 3 09:00-21:30
Cửa hàng đặc sản 10:00-21:00
Khu nhà hàng 10:00-22:00
Thông tin trung tâm mua sắm 10:00-21:00

Miễn thuế

Wifi miễn phí