• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE SHIN IBARAKI

AEON STYLE SHIN IBARAKI

18-1 Nakatsucho, Ibaraki-shi, Osaka, 567-0824 Japan

Tầng 1: 7:00 - 23:00
Tầng 2: 8:00 - 22:00
Tầng 3: 9:00 - 22:00
Cửa hàng đặc sản: 10:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí