• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON SUITA

AEON SUITA

2-101 Asahimachi, Suita-shi, Osaka, 564-0027 Japan

B1F・1F: 9:00 - 22:30
Tầng 2・3F: 9:00 - 22:00
Tầng 4: 9:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế