• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE NODAHANSHIN

AEON STYLE NODAHANSHIN

1-1-23 Ebie, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka, 553-0001 Japan

Tầng 1: 8:00 - 24:00
Tầng 2-4: 9:00 - 22:00
Khu vực cửa hàng đặc sản: 10:00 - 21:00
Khu ẩm thực: 10:00 - 22:00
Khu vực nhà hàng: 11:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí