• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON TSUCHIYAMA

AEON TSUCHIYAMA

2208-1 Maimai, Shimizu, Uozumicho, Akashi-shi, Hyogo, 674-0074 Japan

Tầng 1: 9:00 - 23:00
Tầng 2: 9:00 - 21:00
Tầng 3: 10:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí