• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON YAMASAKI

AEON YAMASAKI

10 Joshita, Nakai, Yamasakicho, Siso-shi, Hyogo, 671-2545 Japan

Tầng 1: 9:00 - 22:00
Tầng 2・3F: 9:00 - 21:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế

Wifi miễn phí