• TRUNG TÂM MUA SẮM

AEON STYLE ZAMA

AEON STYLE ZAMA

2-10-4, Hirono-dai, Zama-shi, Kanagawa, 252-0012 Japan

Tầng 1 Ăn uống: 8:00 - 23:00
Tầng 2・3F: 9:00 - 22:00
Cửa hàng đặc sản: 10:00 - 21:00
Khu vực nhà hàng: 11:00 - 22:00
*Một số khoa có giờ mở cửa khác nhau.

Miễn thuế